Search This Blog

السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته ډېرخوشحال شوم چی تاسی هډاوال ويب ګورۍ الله دی اجرونه درکړي هډاوال ويب پیغام لسانی اوژبنيز او قومي تعصب د بربادۍ لاره ده


اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَا تُهُ
اللهم لك الحمد حتى ترضى و لك الحمد إذا رضيت و لك الحمد بعد الرضىلاندې لینک مو زموږ دفیسبوک پاڼې ته رسولی شي

هډه وال وېب

https://www.facebook.com/hadawal.org


د عربی ژبی زده کړه arabic language learning

https://www.facebook.com/arabic.anguage.learning
There was an error in this gadget

Tuesday, October 11, 2011

مسئله تعذير مالي

 

مسئله تعذير مالي

 

ازجهت فقدان  حكومت اسلامي وحدود شرعي مسائل زياد در ممالك مختلف غير از هندوستان نيز پيداشده مثلاً استعمال بي مورد طلاق ،جهيز ، منكرات شادي، رواج امور بي حيائي وغيره
واكثراً بخاطر جلوګيري اين تنظيم هاي مقامي مسلمين سعي ميكند وباتعين كردن جرمانه ها نتائج خوشګوار را داده است وبيدون از اين صورت ديګر مشكل ميباشد زيراكه در شرزنش جسماني وقوع فتنه ها ګوناګون  احتمال دارد ونيز  تتعزيرات  مالي در  اكثر شعبات زندګي  مروج ګرديده  حالاً سوال اين است كه اين صورت جائز شده ميتواند؟
طبق روايت امام ابوحنيفه )رح( وامام محمد )رح( غير از امام ابويوسف )رح( همه فقهاء ديګر اين را ممنوع مي دانند زيراكه اين ګرفتن مال مسلمان بدون سبب شرعي است )اذ لايجوزاخذامال مسلم((۱) والبته امام ابويوسف )رح( اجازه تعذير مالي را داده است )وعن ابويوسف يجوز التعزير للسلطان باخذالمال ((۲) واز بعض حضرات منقول است كه مسلك امام محمد )رح( نيز همين بوده وبه ) قال مالك ( (۳)
ومسلك ابويوسف )رح( بعض فقهاء حنفي چنين تشريح نموده كه موقتاً اين بخاطر فشار وتحديد است واين مال را نه سلطان ګيرد ونه در بيت المال  داخل كند بلكه بعد از مدت پس برايش بدهند )امساك شيءٍ من ماله عند مدةٍ لينزجر ثم يعيده الحاكم اليه ،لا ان ياخذه الحاكم لنفسه او لبيت المال((۴)

وجه انكار


آنانيكه قائل تعذير مال نميباشد در پيش نظر اّنها اين است كه مال مسلم وقت ګرفته ميشود كه او راضي ويا بالايش حق كس باشد  طوريكه خداوند ميفرمايد ] لاتاكلوا اموالكم بينكم بالباطل [    سورة بقره      اّيت  ۲۳ (
كه مفهوم اين را دارند ودر تعذير مال هردو اين مقصد مفقود است لهٰذا تعذير مالي صحيح نميباشد.

 دلائل ونظائر تعذير مالي

حالاً بيان امور ميشود كه به جواز تعزير مالي از او استدلال ميشود اګرچه در اين مورد نص واضح وجود ندارد
)۱(.   نبي عليه الصلاة والسلام فرمود كه دادن مال به نيت اجرت اجر دارد وكسيكه مال زكاة را ادانمكند پس از او زكوٰة را ميګرم ونيز حصه از مال او طور تاوان ميګرم  كه از جانب پروردګارمن باشد البته در اين براي اّل من چيز حلال نميباشد
))من اعطٰي ماله مئوتجراً فله اجرها ومن منعها فانا اٰخذها وشطرماله غرمةً من غرمات ربنا ليس لاٰل محمدٍ فيها شيءٌ((۱)
)۲(.   غلامهاي عبدالرحمان ابن حاطب ابن ابي بلپعه  شتر دزدي  كرده را ذبح كرد و شر پوست ا نزد اّنها براّمده شد  ومردم اين  معامله را خدمت حضرت  عمر پيش نمود وي  اورا حكم قطع دست را داد وبعد  از فكر  كمي غلامها را خواست  وبراي عبدالرحمان )رض( فرمود كه شما از اّنها كار ميګريد واّن را نيز ګرسنه  نګاه وسلوك  بد همراه يش ميكنيد تا اينكه اګر اّنها چيز حرام پيداكند اّيا نيز برايشان حلال باشد ؟
بعداً به صاحب شتر ګفت كه قيمت اّن چند بود وي ګفت كه  چهار صد درهم وحضرت عمر )رض( به عبدالرحمان )رض( فرمود كه همراه تاوان هشت صد در هم برايش بدهيد )قم فاغرم لهم ثمانمائة درهمٍ وفي روايةٍ لاغرمنك غرماً يشق عليك فاغرمه مثل قيمتها((۱) اين اثر در ثبوت تعذير مالي واضح است وازين نيز معلوم ميشود كه بعد از وصول تاوان پس برايش داده نميشود
)۳(.   اّن )ص( در يك موقع  به حضرت ابوبكر صديق وحضرت عمر حكم كرد كه مال هاي خائنين قيمت را  در دهيد واّنان را بزنيد  )حرقومنافع الغال واضرروه ((۲) در روشنائي اين حديث خيال امام حسن بصري اين است كه علاوه از جانور هاوقراّن ديګر ديګر همه اسباب او سوخته ميشود وامام محمد واسحاق ابن روايه  ميګويند كه مال غنيمت را به اّتش نكشيد زيراكه اين حق  مجاهدين است وعلاوه از اين مال همه اّن را به اّتش كشند وتقريباً اين نظر امام اوزاعي است (۳)
)۴(.   علاوه از ين نظائر ديګر تعزير مالي در  شريعت موجود است  در تجاوز حقوق الله مثال تزير مالي كفاره ها است كه به قصدي خوردن  روزه   )النساء ۲۹ ( وعدم وفاء كردن به قسم )المائده ۸۹ ( وبه سبب قتل خطاء  )النساء ۹۲( واجب ميشود ودر بعض اّزاد كردن  غلام ودادن طعام به مساكين نيز در تعزير مالي شمرده ميشود )۱(
)۵(.   در صورت تعدي جسماني تعين ديت مثال تعزير مالي است كه در وقت واجب ميشود كه رضاء مندي فريقين باشد ويا صورت نفاذ قصاص موجود نباشد
)۶(.   در تجاوز حقوق غير مادي مثال تعزير مال كفاره ظهار است زيراكه از جهت ظهار مر همراه)۲(  زن خويش همبستري كرده نميتواند واز حقوق جنسي محروم ميكند وطرف ديګر به بد ګوئي ها بي عزتي اّن ميكند پس كفاره ظهار سزاء اّن ميباشد )المجادله()۳( كه اّزادي غلام ويا دادن نان به مساكين  نيز در او ميباشد
)۷(.   در تجاوز به حقوق مالي مثال تعزير مالي اين است كه اګر كس از ديګر مال را دوزدي كرده وبعينه اّن مال همرايش  باقي نماند پس به اتفاق علماء اصل سزاء او قطع دست است ليكن  اګر به سبب كدام وجه چنين نشد ازوي تاوان مال دوزدي شده را ګرفته ميشود )والغرم اذالم تجب القطع ((۱)
)۸(.   تعزير مالي در اّبرو ريزي وهتك حرمت اين است كه اګر شخص همراه زن جبراً  زنا كند پس برايش  مهر ميدهند)۲(
)۹(.   تاوان مالي پريشان كردنه ذهني كس را نيز نزد فقها متصور است مثلاً زن كه مهر وي تعين شده باشدوقبل از دخول(۳) اّن را طلاق دهند نزد امام ابوحنيفه )رح( وامام شافعي )رح( متعه دادن برايش  واجب است وطبق فرموده صاحب هدايه امام شافعي )رح( ميګويند كه درعوض پريشاني ذهني زن برايش متعه(۴) داده شود)لانها وجبت صلة من الزوج او حشها باالفراق(۷ وهمچنان در بعض صورت ها شهادت دروغ نيز بالاي شاهدان تاوان نهاده شد اګرچه اين مثالها در اين مسئله واضح نميباشد ليكن از او روح مزاج شريعت شناخته ميشود وتعزيرات ديګر بالايشان قياس كرده ميشود  البته حديث اول حضرت عمر )رض( در اين مسئله باالكل بي داغ ميباشد بنابراين اګردر عصر حاضر وخصوصاً در هندوستان در حالات خاص اين قبول شود اميد است كه نتائج بهتر را همراه داشته باشد
طوريكه حافظ ابن قيم )رح( قائل تعزير مالي است ومصنف )معين الحكام ( قاضي علاوالدين طرابليسي نيز قائل اين ميباشد و ميګويد  )ومن قال ان العقوبة المالية منسوخةٌ فقد غلط علٰي مذاهب الائمة نقلاً واستدلالاً وليس بسهلٍ دعوٰي نسخها والمدعون للنسخ ليس معهم سنةٌ ولا اجماعٌ يصحح دعوٰهم ((۱)
اّنانيكه اين سخن را كرده كه تعزير مالي منسوخ است به تحقيق كه از مذاهب ائمه نقلاً واستدلالاً غلطي نموده حقيقت اين است كه دعوٰي منسوخي اين كار اّسان نيست ونزد كسان كه دعوٰي منسوخيت ميكند دليل از سنت واجماع همرايشان نيست تا دعوٰي اّنها صحيح شودومن اين تحرير خود همراه بيان ناقد ومحقق مشهور فقهه خنفي ابن نجيم مصري ختم ميكنم
))وفي الخلاصة سمعت من ثقةٍ ان التعزير باخذالمال ان راْي القاضي ذٰلك او الوالي جائزٌ ومن جملة ذٰ لك رجلٌ لايحضر الجماعة يجوز تعزيره باخذالمال له (( در خلاصة است كه طبق لزوم ديد قاضي ويا والي تعزير مالي جائز است واز جمله اّن اين نيز است كسيكه به نماز حاضر نميشود پس به ګرفتن ما تعزيروي جائز است
 روز چهار شنبه  بتاريخ  ۲۷ جمادي الاول  سنه  ۱۴۲۵  از ترجمه  فارسي كتاب جديد فقهي مسائل  فارغ شدم
 اقول قولي هٰذا  استغفرالله لي ولوالدي  ولجميع المسلمين
محمد داود    منصوري (۱)  -  حاشيه شيخ احمد بن محمد صادق مالكى على هامش الشرح الصغير جلد ۴ صفحه ۵۰۴ – ۵۰۵ .
(۲)  -  فتح القدير تبيين الحقائق جلد ۳ صفحه ۲۰۸ .
(۳)  -  فقه السنة جلد ۳ صفحه ۵۹۲ .
(۴)  -  البحر الرائق   جلد ۵ صفحه ۴۱ .
(۱)  - ابو داود، باب ذكوة السائمة نسائى باب عقوبة مانع الذكوة  ۱ / ۳۳۵ معنى .
(۱)  -  مصنف عبدالرزاق جلد ۱ صفحه ۲۳۹ المحلى جلد ۷ صفحه ۱۵۷ .
(۲)  -  ابو داود عن عمرو بن شعيب ۲  / ۳۷۱   عقوبه الغال \ز
(۳)  - از امام ابى حنيفه ، امام مالك و امام شافعى مراد ظاهرى حديث مراد نه گرفتن است . 
(۱)  -  بداية سالمجتهد جلد ۲ صفحه  ۴۵۲ .
(۳)  -  مراداز دوخول كه از زن و شوهر هردو باهم يكجا شوند .
(۴)  -  معنى لغوى ان سامان است و درينجا معنى سه جوره كالا ميباشد .
(۱)  -  فقه السنة جلد ۲ صفحه ۵۹۲ – ۵۹۳ .  التعزير باخذ المال  ۱۲ .

No comments:

Post a Comment

السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته

ښه انسان د ښو اعمالو په وجه پېژندلې شې کنه ښې خبرې خو بد خلک هم کوې


لوستونکودفائدې لپاره تاسوهم خپل ملګروسره معلومات نظراو تجربه شریک کړئ


خپل نوم ، ايمل ادرس ، عنوان ، د اوسيدو ځای او خپله پوښتنه وليکئ


طریقه د کمنټ
Name
URL

لیکل لازمی نه دې اختیارې دې فقط خپل نوم وا لیکا URL


اویا
Anonymous
کلیک کړې
سائیٹ پر آنے والے معزز مہمانوں کو خوش آمدید.بحث عن:

البرامج التالية لتصفح أفضل

This Programs for better View

لوستونکودفائدې لپاره تاسوهم خپل معلومات نظراو تجربه شریک کړئ


که غواړۍ چی ستاسو مقالي، شعرونه او پيغامونه په هډاوال ويب کې د پښتو ژبی مينه والوته وړاندی شي نو د بريښنا ليک له لياري ېي مونږ ته راواستوۍ
اوس تاسوعربی: پشتو :اردو:مضمون او لیکنی راستولئی شی

زمونږ د بريښناليک پته په ﻻندی ډول ده:ـ

hadawal.org@gmail.com

Contact Form

Name

Email *

Message *

د هډه وال وېب , میلمانه

Online User